GR 12 : Summary of Formulae/Opsomming van formules

Hieronder verskyn ‘n tabel van formules wat u dalk met groot vrug in die klaskamer kan gebruik. Maak afskrifte vir die leerders en laat hulle dit inplak in hul boeke.

Finansiële Wiskunde Formule Opsomming