Graad 9 Nasionale Werkboek 1 & 2/Grade 9 National Workbook 1 & 2

Afrikaans Graad 9 Werkboek 1

http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=duUeO3WDLlA%3d&tabid=1030&mid=2744

English Grade 9 Workbook 1

http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=HtF0Tsq%2bPX4%3d&tabid=1030&mid=2744

Afrikaans Graad 9 Werkboek 2 

http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=hL8xrRvnTe8%3d&tabid=1106&mid=2957

English Grade 9 Workbook 2

http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=IMKnZWVTaMw%3d&tabid=1106&mid=2957